Covid19

Hér eru hlekkir inn á ýmsar gagnlegar upplýsingar varðandi Covid19 og tengda hluti

covid.is

Hér má finna gagnlegar upplýsingar fyrir börn frá umboðsmanni barna
https://www.barn.is/upplysingar-um-covid-19/

Upplýsingar fyrir börn og ungmenni frá Embætti landlæknis- þróun mála, viðbúnaður og ráðleggingar
https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item39277/Ef-COVID-19-koronaveiran-berst-til-Islands---upplysingar-fyrir-born-og-ungmenni

Auðlesnar upplýsingar frá Landssamtökum Þroskahjálpar
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item39664/Throskahjalp_Koronaveiran%20a%20audlesnu%20mali.pdf

Halló ég heiti Kóróna-efni fyrir börn