Skólaráð

Fundargerðir yfirstandandi skólaár

Eldri fundargerðir

Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald.
Skólastjóri hefur forgöngu um stofnun skólaráðs. Hann situr í skólaráði og stýrir starfi
þess. Auk skólastjóra sitja í skólaráði tveir fulltrúar foreldra, tveir fulltrúar kennara, einn
fulltrúi annars starfsfólks skólans, tveir fulltrúar nemenda og einn fulltrúi grenndarsamfélags
eða viðbótarfulltrúi úr hópi foreldra valinn af öðrum fulltrúum skólaráðs. Staðgengill
skólastjóra stýrir skólaráði í forföllum skólastjóra.

Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans í samræmi við
stefnu sveitarfélags um skólahald.
Skólaráð:
-fjallar um skólanámskrá, rekstraráætlun, starfsáætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið,
-fjallar um fyrirhugaðar meiriháttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla og gefur
umsögn áður en endanlegar ákvarðanir um þær eru teknar,
-tekur þátt í að móta stefnu og sérkenni skóla og tengsl hans við grenndarsamfélagið,
fylgist með öryggi, húsnæði, aðstöðu, aðbúnaði og almennri velferð nemenda,
-fjallar um skólareglur, umgengnishætti í skólanum,
-fjallar um erindi frá skólanefnd sveitarfélags, foreldrafélagi, kennarafundi, almennum
starfsmannafundi, nemendafélagi, einstaklingum, menntamálaráðuneyti, öðrum aðilum
varðandi málefni sem talin eru upp í þessari málsgrein og veitir umsögn sé þess óskað,
-tekur þátt í öðrum verkefnum á vegum skólanefndar að fengnu samþykki sveitarstjórnar.

Skólaráð fjallar ekki um málefni einstakra nemenda, foreldra eða starfsfólks skóla.

Starfsreglur skólaráðs Lundarskóla

Skólaráð Lundarskóla skólaárið 2022 -2023 er þannig skipað:
Skólastjóri: Elías Gunnar Þorbjörnsson 
Fulltrúi nemenda: 
Fulltrúi nemenda: 
Fulltrúi foreldra: 
Fulltrúi foreldra: 
Fulltrúi kennara: Sigrún Kristín Jónsdóttir
Fulltrúi kennara: Margrét Rún Karlsdóttir
Fulltrúi annars starfsfólks: 
Fulltrúi grenndarsamfélagsins: