SMT skólafærni

Í Lundarskóla er stuðst við SMT skólafærni. Innleiðing hófst árið 2009 en hugmyndafræðin gengur út á jákvæðan stuðning við hegðun nemenda. SMT skólafærni er útfærsla á bandarísku aðferðinni „positive behavior Support“ (PBS) sem víða er notuð í grunnskólum á Íslandi. SMT skólafærni er hliðstæð PMTO foreldrafærni (parent management training).

SMT árshjól 22-23
Reglutafla
Agaferli
Hegðunarfrávik
PMTO-foreldrafærni
PMTO miðstöð íslands

Markmið SMT skólafærni er að skapa jákvæðan skólabrag og tryggja öryggi og velferð nemenda og starfsfólks skóla.

Nemendur Lundarskóla fá hrós fyrir æskilega hegðun og fyrir að fylgja skólareglum. Í sumum tilvikum geta nemendur fengið svokallaða Vita, eða hrósmiða sem þeir leggja í safn bekkjarins. Þegar bekkurinn hefur náð sexfaldri bekkjarstærð af Vitum fá nemendur umbun sem hefur verið fyrirfram ákveðin. Umbun getur til dæmis verið spilatími, leiktími, eða náttfatadagur.

Í SMT stýrihópi skólans sitja Kristín Irene Valdemarsdóttir, Særún Guðgeirsdóttir og María Arngrímsdóttir.

Einkunnarorð Lundarskóla eru ábyrgð, virðing og vellíðan. Þau minna okkur á að sýna ábyrgð í því sem við tökum okkur fyrir hendur og virðingu í orði og verki og með því öðlumst við vellíðan. Nemendur og starfsfólk starfa í jákvæðu umhverfi þar sem mikið er lagt upp úr vinsemd og góðvild og þar leggjast allir á eitt við að vinna gegn stríðni, vanlíðan og einelti. Skólareglurnar tengjast þessum þremur einkunnarorðum.

Lögð er áhersla á að nemendur læri skólareglurnar og fái þjálfun í að fylgja þeim, hér eru skólareglur Lundarskóla. Skólareglur eru settar upp fyrir hvert svæði en auk þess gilda almennar reglur allstaðar þar sem nemendur eru á vegum skólans, innan dyra og utan.

Kennarar nota hvatningu til að kenna nýja hegðun og viðhalda henni með jákvæðum hætti. Sjálfstraust barna helst í hendur við þá hvatningu sem þau fá fyrir það sem þau geta eða gera rétt. Allir sækjast eftir hvatning og mikilvægt að hrósa fyrir æskilega hegðun.

  • Hrós getur verið athöfn, s.s. bros, fimma eða klapp á bakið.
  • Hrós getur verið áþreifanlegt, t.d. límmiðar og glerkúlur.
  • Hrós getur verið að fá að gera eitthvað t.d. að spila eða að fara í leiki.

100 miða leikurinn er skemmtileg hefð sem tengist SMT skólafærni. Nemendur sem eru duglegir að fylgja einkunnarorðum skólans og skólareglunum eiga möguleika á því að fá blóm. 100 blómum er deilt út til nemenda í tvær skólavikur. Um leið og nemendur fá blóm segir starfsmaður honum fyrir hvað hann fær blómið. Nemendur fara með blómið til ritara og upplýsa hann um fyrir hvað þau fengu blómið. Þar draga þau númer sem fer á töflu hjá ritara. Ein röð hefur verið fyrirfram ákveðin sem sigurröð og er hún dregin úr innsigluðu umslagi þegar leiknum er lokið. Þeir 10 nemendur sem vinna fá umbun.

Þegar hegðun nemenda er ekki í samræmi við viðmið okkar og væntingar fylgja starfsmenn ákveðnu SMT agaferli.

SMT eineltis og lausnateymi skólans vinnur að málefnum einstaklinga eða hópa sem ekki fara eftir skólareglum. Starfsfólk getur óskað eftir stuðningi teymisins við lausn einstaklingsmála eða málefna hópa.

Bent er á heimasíðu PMT-foreldrafærni þar sem ýmsar upplýsingar má finna um PMT og SMT.

Unnið er að því að sem flestir kennarar skólans fari í PMT grunnmenntun, en hún er ætluð fagfólki sem kemur að vinnu með börnum sem sýna hegðunarerfiðleika og sinnir ráðgjöf fyrir uppalendur.